Zolpidem (Stilnoct)

Zolpidem (Stilnoct) v. 1.5, 02.10.2020

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Prøvebehandling

Prøve må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Holdbar 7 døgn når serum er avpipettert

Kommentar

Utføres en gang per uke.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus

Laboratorium for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier