ANA IgG

ANA IgG v. 2.3, 02.06.2022

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetakning skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

 • Pasientens for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
 • Prøvetakingsdato

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA)

Indikasjon

Ved mistanke om systemisk bindevevssykdom (immunopati).

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

< 0,7 Ratio

Svarvurdering

Dette er en screening-test, og positiv test indikerer et eller flere bindevevssykdomsrelaterte antistoff.

 

Alle positive prøver analysers for følgende spesifisiteter:

Kommentar

Prøver som er > 1,4 Ratio på screening-testen, og negativ på de 8 spesifisitetene nevnt ovenfor, videresendes til annet laboratorium for analysering av:

 • Fibrillarin IgG
 • Mi-2 IgG
 • PCNA IgG
 • Ribosomal P IgG
 • PM-Scl100 IgG
 • RNA Pol III (RPC1) IgG

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

 • For- og etternavn på rekvirerende lege
 • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
 • Pasientens for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
 • Diagnose/aktuell problemstilling
 • Prøvetakingsdato
 • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60