CA 19-9

CA 19-9 v. 1.6, 04.06.2021

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet 5 døgn på gel eller serum

Indikasjon

Som tumormarkører i serum er CA 19-9 aktuelle ved cancer i gastrointestinaltraktus (svulster i ventrikkelen, galleveiene og pankreas). Med dagens diagnostikk- og terapitilbud er det usikkert om analysene har noen praktisk betydning ved rutinemessig utredning, behandling og etterkontroll av overnevnte kreftformer.

 

Kan ha verdi ved oppfølging av eksokrin pankreaskreft og oppfølging av pasienter med skleroserende kolangitt, hvor en raskt økende CA19-9-verdi kan signalisere utvikling av et kolangiokarsinom.,

Karbohydrat antigen 19-9 (ca19-9) kan gi klinisk nyttig informasjon i oppfølginga av pasienter med kreft i bukspyttkjertelen eller gallegangene. Analysen er ikke egnet som screeningtest i ei generell befolkning og den diagnostiske verdien er lav. Den kliniske verdien er først og fremst knyttet til oppfølging av pasienter med kreft i bukspyttkjertelen eller gallegangene.

Kommentar

Se  analyser ved Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier eller finn rekvisisjon via linken rekvisisjon