Analyser - patologi
Analyser - patologi
Cervix, prøve til cytologi og HPV-undersøkelse, væskebasert
Cytologisk undersøkelse - Ekspektorat
Cytologisk undersøkelse - Serøse væsker
Cytologisk undersøkelse - Urin
Histopatologisk undersøkelse - Fiksert vevsmateriale
Histopatologisk undersøkelse - Frysesnitt
Histopatologisk undersøkelse - Ufiksert vev