Serologisk parasittdiagnostikk

Serologisk parasittdiagnostikk v. 1.1, 30.06.2022

Indikasjon

Se lenker for indikasjon

         Schistosoma antistoff

         Strongyloides antistoff

         Echinococcus antistoff

         Filaria antistoff

·         Reinbremslarve antistoff

         Trypanosoma cruzi antistoff (Chagas sykdom)

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

Se lenker under indikasjon for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum

Forsendelse

Blodprøver som sendes via Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS), må ankomme avdelingen hverdager (mandag-torsdag) innen 14:00 dersom prøven skal videresendes samme dag.


Blodprøver som ankommer etter 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Universitetssykehuset i Nord-Norge
Laboratoriehåndboken UNN

Kommentar

Universitetssykehuset Nord-Norge har nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk.
Referansefunksjonen kan kontaktes for råd om utredning, analysevalg og tolkning av svar.

For mer informasjon:

Se: https://www.parasittdiagnostikk.no/

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser