Protoporfyrin IX

Protoporfyrin IX v. 1.3, 27.03.2019

 

Prøvemateriale

Heparin-fullblod eller EDTA-fullblod.

Heparin-glass eller EDTA-glass.

Indikasjon

Blir rekvirert og utført av laboratoriet som ledd i "Porfyriutredning" basert på oppgitte kliniske opplysninger. Det er viktig med gode kliniske opplysninger. Monitorering av pasientar med kjent erytropoietisk protoporfyri.

Analysevolum

3 ml EDTA- eller heparinblod

Prøvebehandling

Lysbeskyttes med aluminiumsfolie.

Holdbarhet

3 døgn

Kommentar

Se Analyseoversikten

Se også Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

Se eventuelt

Porfobilinogen deaminase (PBG-deaminase)

Porfyri utredning

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi, Porfyrisykdommer

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon