Protoporfyrin IX

Protoporfyrin IX v. 1.4, 02.05.2022

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Indikasjon

Blir rekvirert og utført av laboratoriet som ledd i "Porfyriutredning" basert på oppgitte kliniske opplysninger. Det er viktig med gode kliniske opplysninger. Monitorering av pasienter med kjent erytropoietisk protoporfyri.

Analysevolum

3 ml EDTA-blod

Prøvebehandling

Lysbeskyttes med aluminiumsfolie

Holdbarhet

3 døgn

Kommentar

Se også Analyseoversikten til HUS

Se også Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

Se eventuelt:

Porfobilinogen deaminase (PBG-deaminase)

Porfyri utredning

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier