v. 1.6 Ionisert kalsium (040)

Prøvemateriale

Serum gelglass.

Hepariniserte kapillærrør eller egnede blodgassprøyter.

Analysevolum

Glasset fylles helt opp. Avpipettert serum kan ikke brukes

Prøvebehandling

Unngå lufttilførsel!

Lufttilførsel fører til at Ca++ stiger, og det fører til at vi får falskt forhøyede verdier.

En skal derfor aldri åpne glasset, ta ut restvakuum, eller bruke første glasset ved en prøvetaking når en benytter butterfly.

Lite serum i glass kan medføre falskt lavt svar.

Bruk av feil heparin:

Heparin binder positive elektrolytter, og dersom heparinet ikke er balansert i forhold til prøvemengden vil dette føre til falskt for lave verdier.

Hemolyse:

Detter fører til falsk for lav Ca++ verdie. Ved sterk hemolyse utgår prøven.

Sen sentrifugering:

Dersom prøven ikke er sentrifugert innen 2 timer utgår prøven.

Lite serum i glass:

Dersom det er lite serum i glass (mer enn 1 cm klaring til sort strek som markerer fullt glass) kan svaret bli falskt for lavt.

Holdbarhet

Serum er holdbart over gel 3,5 døgn.
Hepariniserte kapillærrør/blodgassprøyter 1 time nedkjølt.

Metode

Ioneselektiv elektrode.

Indikasjon

Totalkalsium er førstevalg ved vanlig rutine analyse, alternativt albuminkorrigert kalsium. Ionisert kalsium kan rekvireres ved kirurgiske inngrep og etter multiple  blodtransfusjoner/albumintransfusjoner, større brannskader, multiorgansvikt, syre/base forstyrrelser, hypo- og hyperkalsemi, hemodialyse, nefrotisk syndrom og akutt pankreatitt.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

1,18 - 1,37 mmol/L

Analytisk variasjon (CV)

<3 %

Svarvurdering

Hyperkalsemi:

Vanlige årsaker er malign sykdom med eller uten metastaser til skjelett, hyperparatyreoidisme. Mindre vanlige årsaker er hyper- og hypotyreoidisme, vitamin D-forgiftning, tiaziddiuretika, sarkoidose, familiær hypokalsurisk hyperkalsemi, tertiær hyperparatyreoidisme, milk-alkali syndromet, langvarig litium-behandling, tuberkulose, immobilisering (særlig ved Pagets sykdom), akromegali, binyrebarksvikt, infantilt hyperkalsemisk syndrom.

Hypokalsemi:

forekommer ved vitamin D-mangel, forstyrret vitamin D-metabolisme (nyresvikt, fenobarbital- og fenytoin-behandling), hypoparatyreoidisme, pseudohypoparatyreoidisme, magnesiummangel, akutt pankreatitt, alkalose, neonatal hypokalsemi, massive blodtransfusjoner (pga. citrat-tilførsel), tilhelingsfasen av beinsykdom etter behandlet hyperparatyreoidisme og malign blodsykdom (”hungry bone syndrome”).

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Helfo takst 707B

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519514
Faggruppe/Seksjon: Blodgass/seksjon 3