Ionisert kalsium (=fritt kalsium) (040) v. 1.7, 18.10.2021

Prøvemateriale

Serum gelglass.

Hepariniserte kapillærrør eller egnede blodgassprøyter.

Analysevolum

Glasset fylles helt opp. Avpipettert serum kan ikke brukes

Prøvebehandling

Unngå lufttilførsel!

Lufttilførsel fører til at Ca++ faller, og vi får falskt for lave verdier.

En skal derfor aldri åpne glasset, ta ut restvakuum, eller bruke første glasset ved en prøvetaking når en benytter butterfly.

Lite serum i glass kan medføre falskt lavt svar.

Bruk av feil heparin:

Heparin binder positive elektrolytter, og dersom heparinet ikke er balansert i forhold til prøvemengden vil dette føre til falskt for lave verdier.

Hemolyse:

Dette fører til falsk for lav Ca++ verdi.

Ved sterk hemolyse utgår prøven.

Sen sentrifugering:

Dersom prøven ikke er sentrifugert innen 2 timer utgår prøven.

Lite serum i glass:

Dersom det er lite serum i glass (mer enn 1 cm klaring til sort strek som markerer fullt glass) kan svaret bli falskt for lavt.

Holdbarhet

Serum er holdbart over gel 3,5 døgn.
Hepariniserte kapillærrør/blodgassprøyter 1 time nedkjølt.

Metode

Ioneselektiv elektrode.

Indikasjon

Totalkalsium er førstevalg ved vanlig rutine analyse, alternativt albuminkorrigert kalsium. Ionisert kalsium kan rekvireres ved kirurgiske inngrep og etter multiple  blodtransfusjoner/albumintransfusjoner, større brannskader, multiorgansvikt, syre/base forstyrrelser, hypo- og hyperkalsemi, hemodialyse, nefrotisk syndrom og akutt pankreatitt.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

1,18 - 1,37 mmol/L (ved aktuell pH)

Analytisk variasjon (CV)

<3 %

Svarvurdering

Hyperkalsemi:

Vanlige årsaker er malign sykdom med eller uten metastaser til skjelett, hyperparatyreoidisme. Mindre vanlige årsaker er hyper- og hypotyreoidisme, vitamin D-forgiftning, tiaziddiuretika, sarkoidose, familiær hypokalsurisk hyperkalsemi, tertiær hyperparatyreoidisme, milk-alkali syndromet, langvarig litium-behandling, tuberkulose, immobilisering (særlig ved Pagets sykdom), akromegali, binyrebarksvikt, infantilt hyperkalsemisk syndrom.

Hypokalsemi:

forekommer ved vitamin D-mangel, forstyrret vitamin D-metabolisme (nyresvikt, fenobarbital- og fenytoin-behandling), hypoparatyreoidisme, pseudohypoparatyreoidisme, magnesiummangel, akutt pankreatitt, alkalose, neonatal hypokalsemi, massive blodtransfusjoner (pga. citrat-tilførsel), tilhelingsfasen av beinsykdom etter behandlet hyperparatyreoidisme og malign blodsykdom (”hungry bone syndrome”).

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

NPU kode: 01446

Refusjonskategori: MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519514
Faggruppe/Seksjon: Blodgass/seksjon 3