Porfobilinogen deaminase (PBG-deaminase) v. 1.4, 16.05.2022

 

Prøvemateriale

Heparin-fullblod

Heparinglass uten gel

Analysevolum

10 ml

Prøvebehandling

Prøven må lysbeskyttes! (Aluminiumsfolie)

Holdbarhet

3 døgn i romtemperatur

Indikasjon

Differentialdiagnostisk vurdering av pasient med påvist akutt porfyri. Analysen rekvireres og utføres av laboratoriet når det er indisert, som ledd i pakken "Porfyriutredning"

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Se Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi 

Porfyriundersøkelser

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier