Porfobilinogen deaminase (PBG-deaminase) v. 1.3, 27.03.2019

 

Prøvemateriale

Heparin-fullblod

Heparin-glass

Analysevolum

10 ml

Prøvebehandling

Prøven må lysbeskyttes! (Aluminiumsfolie).

Holdbarhet

3 døgn i romtemperatur

Kommentar

Differentialdiagnostisk vurdering av pasient med påvist akutt porfyri. Analysen rekvireres og utføres av laboratoriet når det er indisert, som ledd i pakken "Porfyriutredning".

Analyseres ca. hver 3. uke.

 

Se Analyseoversikten

 

Se Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

 

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Porfyriundersøkelser

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier