CDT % (Carbohydrat deficient transferrin) v. 1.3, 29.05.2018

Prøvemateriale

Serum

Serum gelglass

Analysevolum

0.5 ml

Holdbarhet

1 uke

Indikasjon

A: % CDT er en markør som gir utslag ved alkoholinntak over tid (>3 alkoholenheter/døgn) >14 dager.

B: Ved mistanke om overforbruk av alkohol der man ikke har objektive holdepunkter for dette, men hvor det har betydning å få stillet diagnosen (for eksempel høy gamma-GT av ukjent årsak).

C: Ved kontroll av pasienter der det har betydning å vite om pasienter er avholdende. Halveringstid for markør er 1-1,5 uker. Tilbake til normal glykoform etter >2 ukers alkoholavholdenhet.

Kommentar

CDT er en markør for alkoholinntak.

Etter inntak av mer enn 50-80g etanol pr. dag over lengre tid, (måneder til år) vil CDT i serum kunne øke. Ved avhold normaliseres CDT-nivået. Nytt inntak i minst 2 uker vil gi ny CDT-økning.

Serum % CDT kan ikke erstatte gamma-GT, ASAT og ALAT ved mistanke om leverskade eller annen organskade.

Se Analyseoversikten

Feilkilder

Svært lav s-transferrin konsentrasjon kan gi falsk forhøyde % CDT resultater. 

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier