CDT % (Carbohydrat deficient transferrin) v. 1.4, 08.06.2021

Prøvemateriale

Serum

Serum gelglass

Analysevolum

0.5 ml

Holdbarhet

1 uke

Indikasjon

Mistanke om høyt alkoholforbruk. Kontroll av kjent kronisk høyt alkoholforbruk. 

Kommentar

Se mer info analyseoversikten 

Feilkilder

Svært lav s-transferrin konsentrasjon kan gi falsk forhøyde % CDT resultater. 

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus,

Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon