Fibrinogen (033)

Fibrinogen (033) v. 1.8, 13.01.2022

 

Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon. Usentrifugert glass sendes.

Analysevolum 0,5 ml plasma. Fyll opp glasset helt under prøvetaking.
Holdbarhet 48 timer.
Merking av prøve Sett barkoden på langs.
Metode Clottingmetode.
Indikasjon Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og andre tilstander med økt forbruk eller nedbrytning av fibrinogen. Blødningstilstander uten kjent årsak. Kontroll av fibrinolytisk behandling.
Utføres Hele døgnet.
Referanseområde

1,9-4,0 g/L

Bestemt ut fra 120 blodgivere i 2012

Analystisk variasjon (CV %) 8 %
Svarvurdering

P-piller og graviditet gir økt konsentrasjon.

Verdier over referanseområde ved inflammasjoner, rheumatoid artritt, nefrose og kollagenose.

Referanser Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Kommentar

Helfotakst: NPU19768

Refusjonskategori: MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Koagulasjon