v. 1.2 Cystisk fibrose gentest

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA glass

Analysevolum

5,0 ml (absolutt min. 1,0 ml)

Forsendelse

Unngå forsendelse på fredager, eller før helligdager.

Kommentar

Se Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk genetikk

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn skjema via Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier