Cystisk fibrose gentest

Cystisk fibrose gentest v. 1.3, 01.03.2021

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA glass

Analysevolum

4,0 ml (absolutt min. 1,0 ml)

Forsendelse

Unngå forsendelse på fredager, eller før helligdager.

Kommentar

Se Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk genetikk

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn skjema via Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier