Metadon i urin (729)

Metadon i urin (729) v. 1.5, 21.09.2021

Prøvemateriale

Urin.

Monovetterør.

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Pasienten skal være informert om formålet med prøven, og hva prøvesvaret kan brukes til.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse, for nærmere detaljer se Veiledere IS-2231 fra Sosial- og helsedirektoratet.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Holdbarhet

Holdbarhet i romtemperatur 3 døgn og ved 2-8 °C i 1 uke.

Merking av prøve

Sett etikett med barkode på langs.

Metode

LC-MS/MS.

Indikasjon

Kontroll av inntak.

Diagnostisere misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

Forventet svartid: 3 virkedager.

Referanseområde

Ikke påvist.

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

Det utgis kvalitativt svar; påvist eller ikke påvist.

Metadon påvises i urin sammen med metabolitt EDDP.

Påvist både metadon og EDDP skyldes normalt inntak av metadon. Dersom bare metadon og ikke EDDP blir påvist, er dette en sterk indikasjon på at prøven er forfalsket ved direkte tilsatt metadon i urinen. I noen tilfeller kan høy pH i urinen medføre at metadon kun lar seg påvise ved metabolitten EDDP.

Ikke påvist prøve indikerer at prøvegiver ikke har inntatt metadon eller tilstrekkelig dose metadon til at utskilt mengde i urinen kan detekteres med den anvendte metoden.

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

Manipulering av prøven, f.eks. fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Analysekode:

Metadon: NPU02722.

EDDP: NPU21699.

Refusjonskode: KF2 per analytt.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert