v. 1.10 Differensialtelling av leukocytter (-41)

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Holdbarhet

36 timer. Dersom prøven ikke blir sendt til laboratoriet samme dag må den oppbevares i kjøleskap fram til forsendelse.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Fluorescense flowcytometri.

Indikasjon

Abnormalt antall leukocytter som ikke umiddelbart kan forklares.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Benevning: *109/L

Alder  

Nøytro

Lymfo

Mono

Eos

Baso

0-7 dg

1,5-28,0

2.0-17.0

0,10-2,20

0,0-1,0

0,0-0,4

8-14 dg 

1,0-9,5

2,5-17,0  

0,10-2,00  

0,0-0,8  

0,0-0,4

15-30 dg

1,0-9,0   

2,5-16,5  

0,10-1,40  

0,0-0,6  

0,0-0,4

1-6 mnd

1,0-8,5   

4,0-10,5

0,10-1,20  

0,0-0,6  

0,0-0,6

7-12 mnd

1,5-8,5  

4,0-10,5  

0,10-1,20  

0,0-0,6  

0,0-0,4

1-3 år  

1,5-8,5  

3,0-9,5   

0,10-1,00  

0,0-0,6

0,0-0,4

4-9 år  

1,3-9,0   

0,9-7,1   

0,10-1,30  

0,0-1,2  

0,0-0,4

10-17 år

1,4-8,4   

0,8-6,1   

0,10-1,30  

0,0-0,9  

0,0-0,3

Kvinner

1,9-7,4

1,2-3,6

0,25-0,90

0,03-0,44

0,01-0,08

Menn

1,7-6,3

1,0-3,3

0,26-0,90

0,03-0,44

0,01-0,08

 

Analytisk variasjon (CV)

Nøytrofile granulocytter: 3 % i nivå 2,9 x 109​/L.

​Lymfocytter: 4 % i nivå 1,9 x 109​/L.

​Monocytter: 7 % i nivå 0,9 x 109​/L.

Eosinofile granulocytter: 8 % i nivå 0,7 x 109​/L.

​Basofile granulocytter: 3 % i nivå 0,3 x 109​/L.

Svarvurdering

Over:

Umodne: Leukemier, infeksjoner, toksiske tilstander.

Nøytrofili: Infeksjoner, vevshenfall, blødninger, myelofibrose.

Eosinofili: Allergi, parasitter, soppinfeksjoner, eosinofil leukemi.

Lymfocytose: Urininfeksjoner, leukemi, mononukleose.

Under:

Nøytropeni, benmargsskade.

Feilkilder

Feil oppbevaring, for gammel prøve.

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk

http://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=d86fbb6f2c2b6e03a6f9

Kommentar

Analysekode:

  • B-LEUK, NPU02593, B-Leukocytter                
  • B-LYMFO, NPU02636, B-Lymfocytter                           
  • B-MONO, NPU02840, B- Monocytter                     
  • B-NEUTRO, NPU02902, B-Nøytrofile granulocytter
  • B-BASO, NPU01349, B-Basofile granulocytter     
  • B-EOS, NPU01933, B-Eosinofile  granulocytter           

Refusjonskode Differensialtelling av leukocytter (-41): MB7

Refusjonskode enkeltanalyser: MB0

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi.