Differensialtelling av leukocytter (-41) v. 1.11, 13.11.2020

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Holdbarhet

36 timer. Dersom prøven ikke blir sendt til laboratoriet samme dag må den oppbevares i kjøleskap fram til forsendelse.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Fluorescense flowcytometri.

Indikasjon

Abnormalt antall leukocytter som ikke umiddelbart kan forklares.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Benevning: *109/L

Alder  

Nøytro

Lymfo

Mono

Eos

Baso

0-7 dg

1,5-28,0

2.0-17.0

0,10-2,20

0,0-1,0

0,0-0,4

8-14 dg 

1,0-9,5

2,5-17,0  

0,10-2,00  

0,0-0,8  

0,0-0,4

15-30 dg

1,0-9,0   

2,5-16,5  

0,10-1,40  

0,0-0,6  

0,0-0,4

1-6 mnd

1,0-8,5   

4,0-10,5

0,10-1,20  

0,0-0,6  

0,0-0,6

7-12 mnd

1,5-8,5  

4,0-10,5  

0,10-1,20  

0,0-0,6  

0,0-0,4

1-3 år  

1,5-8,5  

3,0-9,5   

0,10-1,00  

0,0-0,6

0,0-0,4

4-9 år  

1,3-9,0   

0,9-7,1   

0,10-1,30  

0,0-1,2  

0,0-0,4

10-17 år

1,4-8,4   

0,8-6,1   

0,10-1,30  

0,0-0,9  

0,0-0,3

Kvinner

1,9-7,4

1,2-3,6

0,25-0,90

0,03-0,44

0,01-0,08

Menn

1,7-6,3

1,0-3,3

0,26-0,90

0,03-0,44

0,01-0,08

 

Analytisk variasjon (CV)

Nøytrofile granulocytter: 3 % i nivå 2,9 x 109​/L.

​Lymfocytter: 4 % i nivå 1,9 x 109​/L.

​Monocytter: 7 % i nivå 0,9 x 109​/L.

Eosinofile granulocytter: 8 % i nivå 0,7 x 109​/L.

​Basofile granulocytter: 3 % i nivå 0,3 x 109​/L.

Svarvurdering

Antall over referanseområdet:

Umodne leukocytter: Leukemier, infeksjoner, toksiske tilstander, reaktive tilstander.

Nøytrofili: Infeksjoner, vevshenfall, blødninger, myelofibrose.

Eosinofili: Allergi, parasitter, soppinfeksjoner, eosinofil leukemi.

Lymfocytose: Virale infeksjoner, lymfatiske leukemier.

Antall under referanseområdet:

Redusert antall nøytrofile granulocytter: Toksisk beinmargsdepresjon, maligne prosesser i beinmarg, sepsis.

Tolking av analysekommentarer 

 og instrumentalarmer 
 

Abnormale lymfocytter (voksne): Abnormale lymfocytter detektert av analyseinstrument. Instrumentalarm kan skyldes lymfocytter med malignt eller klonalt opphav, og kan indikere lymfoproliferativ sykdom, f.eks. kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Instrumentalarmen kan også komme av virusinfeksjoner hvor abnormale lymfocytter blir detektert i perifert blod, f.eks. ved mononukleose.

Utstryksvurdering bør bestilles og/eller perifert blod sendes til HUS for immunfenotyping dersom

 • Avvik i andre cellelinjer og/eller relevante analyser
 • Dersom klinikk tilsier det
 • Vedvarende instrumentalarm om abnormale lymfocytter

 

Abnormale lymfocytter (barn): Erfaringsmessig ses det ofte forbigående instrumentalarm om abnormale lymfocytter hos barn med virusinfeksjoner. Instrumentalarm om abnormale lymfocytter hos barn kan oppstå ved lymfoproliferative tilstander (leukemi/lymfom), infeksjoner eller som et resultat av at barns lymfocytter fremdeles er under utvikling.

Utstryksvurdering bør bestilles og/eller perifert blod sendes til HUS for immunfenotyping dersom

 • Avvik i andre cellelinjer og/eller relevante analyser
 • Dersom klinikk tilsier det
 • Vedvarende instrumentalarm om abnormale lymfocytter

 

Instrumentalarm om IG celler, immature granulocytter:

Følgende cellerstadier kan omfattes av IG-celler:

 • Metamyelocytter
 • Myelocytter
 • Promyelocytter

Stavformede nøytrofile granulocytter (band form) omfattes ikke av IG-celler, men telles som nøytrofile granulocytter.

Antallet IG-celler inkluderes i antall nøytrofile granulocytter ved svaravgivelse.


 

Feilkilder

Feil oppbevaring, for gammel prøve.

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk

http://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=d86fbb6f2c2b6e03a6f9

Kommentar

Analysekode:

 • B-LEUK, NPU02593, B-Leukocytter                
 • B-LYMFO, NPU02636, B-Lymfocytter                           
 • B-MONO, NPU02840, B- Monocytter                     
 • B-NEUTRO, NPU02902, B-Nøytrofile granulocytter
 • B-BASO, NPU01349, B-Basofile granulocytter     
 • B-EOS, NPU01933, B-Eosinofile  granulocytter           

Refusjonskode Differensialtelling av leukocytter (-41): MB7

Refusjonskode enkeltanalyser: MB0

Akkrediteringsstatus

Akkrediterte analyser:

Nøytrofile granulocytter, lymfocytter og monocytter.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi.