Allergi - Anafylaktisk reaksjon (generell) v. 1.1

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/uten tilsetning

Kan tas kapillært

Analysevolum

Akuttprøve: 4 ml serum
Basisprøve: 2 ml serum

Absolutt minimum: 40 µl per analyse + 150 µl dødvolum

Pasientforberedelser

Akuttprøve: Prøve tatt 1-4 t. etter symptomstart
Basisprøve: Prøve tatt > 12 t. etter symptomstart eller før symptomstart

NB: Både en akuttprøve og basisprøve er nødvendig for å vurdere tryptasestigning.

Kommentar 

Analyseoversikten - Anafylaktisk reaksjon (generell)

Rekvirering i DIPS

 

  1. Tryptase
    Fyll ut skjema for anafylaktisk reaksjon.

  2. Total-IgE

  3. Spesifikk IgE mot aktuelt allergen

Rekvirering med skjema

For tryptase, fyll ut skjema for anafylaktisk reaksjon til Haukeland.

På skjema for medisinsk biokjemi (SUS) rekvireres total-IgE og spesifikt IgE mot aktuelt allergen.


Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, allergologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen  


Rekvisisjon

Rekvisisjon til Haukeland. (anafylaktisk reaksjon)

Rekvisisjon for medisinsk biokjemi (må bestilles fra Avdeling for medisinsk biokjemi)