Taxi-kort. Avdeling for Medisinsk Biokjemi v. 1.1, 22.11.2019

1.     Hensikt: 

For blodprøvetaking/annen nødvendig transport i «embeds medfør»

 

2.     Omfang:

For ansatte ved Avd for Medisinsk Biokjemi

 

3.     Definisjoner:

 

4.     Ansvar:

Den som bruker taxi skal ta vare på kvitteringen

5.     Beskrivelse:

            Avd for Medisinsk Biokjemi har eget kundekort hos Stavanger Taxisentral. (Tlf 51909090). Vårt kundenummer er 250017.

          Taxi-kortet brukes ved nødvendig transport i embeds medfør. For eksempel ved behov for blodprøvetaking på Stavanger DPS,

          Lassa rehab eller et annet sted der vi er pålagt å hjelpe til med blodprøvetaking.

 

          Bruk:

         Kortet ligger i prøvetakingskorga som står i hylla merket «mobil prøvetaking»

         Oppgi kundenummer når du bestiller taxi.

         Ved spørsmål om referanse ved bestilling oppgi «blodprøvetaking»

         Kortet er ikke et kredittkort, men brukes bare for kundenummeret.

         Ta kortet med på turen. Om du må bestille taxi tilbake til SUS trenger du kundenummeret.

         Hvis du regner med at oppdraget tar mindre enn 15 minutter er det greit at taxien venter.

         Sørg for at kvitteringen er merket med ordrenummeret til Libra. Se taxi-kortet.

         Kvitteringen tas vare på og plasseres i egen boks merket «taxi-kvitteringer»

 

6.     Avvik:

 

7.     Kilder/Referanser: