Stiripentol (Diacomit)

Stiripentol (Diacomit) v. 1.1, 25.06.2021

 

Prøvemateriale

Serum 

Serumglass uten gel

Analysevolum

0,5 ml

Prøvetaking

Kan tas kapillært

Prøvebehandling

Avpipetteres innen 2 timer

Indikasjon

Oppgi indikasjon for analysen. Påfør aktuelle legemidler og angi dosering og tidspunkt for siste inntak. Bruk av andre legemidler, organsvikt og graviditet kan påvirke konsentrasjonen. For mer info se rekvisisjon

 Kommentar

Se analyser SSE via Farmakologiportalen: Stiripentol

Analysen utføres også på Haukeland - Se analyseoversikten, Haukeland: Stiripentol

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til OUS skaffes ved å kontakte: Tlf.: 67 50 11 70. E-post: far-sse@ous-hf.no

Rekvisisjon til HUS, rekvisisjon

Adresse

Prøven sendes til SSE på barn/ungdom <18 år:

Spesialsykehus for epilepsi

G.F.Henriksens vei 40

1337 Sandvika

 

Sendes eventuelt:

Haukeland Universitetssjukehus

Laboratorietbygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen