Anti-Faktor Xa (lavmolekylært heparin) (036) v. 1.8

 

Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon

Analysevolum

1,0 ml plasma. Fyll opp hele glasset ved prøvetaking.

Prøvetaking

Prøven bør tas 3-4 timer etter siste subcutane injeksjon med LMWH og etter at minst 3 doser er gitt.

Prøvebehandling

Hele glasset sendes, dersom det vil ankomme medisinsk biokjemi innen 4 timer. Tar det mer enn 4 timer fra prøvetaking til analysering, kan plasma fryses og sendes inn på is. Prøven sentrifugeres på 2000 G i 15 min. Unngå plasmadelen som er mindre enn 4-5 mm over cellelaget.

Holdbarhet

4 timer

Merking av prøve

Sett barkoden på langs

Metode

Kromogen analyse

Indikasjon

Aktuelt hos pasienter som får trombose eller blødning under LMWH behandling, ved terapeutisk behandling med LMWH og samtidig nedsatt nyrefunksjon, betydelig overvekt eller graviditet, og hos barn.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

Referanseområde: <0,1 IU/mL

 

Terapeutisk område: 

Lavdose behandling (profylakse): 0,2 -0,4 IU/mL

Høydose terapeutisk behandling (3 - 4 timer etter injeksjon):

  • Ved sc injeksjon x 2 daglig: 0,5 -1,0 IU/mL.
  • Ved sc injeksjon x 1 daglig: 1,0 - 1,5 IU/mL (terapeutisk område mer usikkert).

Analytisk variasjon (CV)

7 %

Svarvurdering

Resultatet må tolkes ut fra når prøven ble tatt i forhold til tidspunkt for siste injeksjon og antall injeksjoner daglig - se referanseområde.

Høy verdi rett før ny injeksjon kan tyde på akkumulering.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Helfotakst: NPU12025                     

Refusjonskategori:  MB7

For ufraksjonert heparin, se https://labhandbok.sus.no/docs/doc_53056/index.html

Akkrediteringstatus Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe: Koagulasjon