Cytomegalovirus (CMV) resistensbestemmelse v. 1.2, 03.01.2022

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Cytomegalovirus resistensbestemmelse - Rikshospitalet

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: Cytomegalovirus resistensbestemmelse - Rikshospitalet

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

Oslo Universitetssykehus har nasjonal referansefunksjon for cytomegalovirus

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Cytomegalovirusinfeksjon - Veileder for helsepersonell FHI