Erytrocytter (012) v. 1.9
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

 

3 ml

(6 ml rør kan ikke brukes pga lengden på røret)

Forsendelse

Oppbevares i kjøleskap. Transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt. 
Feilkilder

Feil oppbevaring. For gammel prøve. Mangelfull blanding med koageldannelse. For lite blod i glasset.

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 60 timer. Oppbevares i kjøleskap.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Erytrocytter_holdbarhet.jpg

 

Holdbarhetsdata er publisert i Noklus Holdbarhetsdatabase.

Metode

Impedanse. Analyseinstrument: Sysmex XN.

Indikasjon

Hematologisk utredning, spesielt ved mistanke om anemi eller polycytemi.

Utføres

Hele døgnet. 

Referanseområde

 

Benevning: *1012/L

<3dg (kap.blod)      4,0 - 6,6

3 dg-1 uke              3,9 - 6,3

1 uke-2 uker           3,6 - 6,2

2 uker-1 mnd          3,0 - 5,4

1 mnd-2 mnd          2,7 - 4,9

2 mnd-6 mnd          3,1 - 4,5

6 mnd-2 år              3,7 - 5,3

2 år-6 år                 3,9 - 5,3

6 år-12 år               4,0 - 5,2 

12 år-18 år             M: 4,5 - 5,3

                               K: 3,9 - 5,2 

>=18 år                  M: 4,5 - 5,8

                              K: 3,9 - 5,2

Analytisk variasjon (CV)

1% i nivå 4 x 10​12/L.
Svarvurdering

Erytrocytter må vurderes sammen med hemoglobin og evt MCV, MCH og MCHC.

Over: Ses ved polycytemi og ved dehydrering. Forhøyet konsentrasjon etter muskelarbeide og dehydrering.

Under: Ses ved anemier og ved erytrocyttagglutinasjon.
5 - 10 % nedsatt konsentrasjon ved sengeleie og graviditet.

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25).
Egne holdbarhetsforsøk.

Kommentar

Analysekode NPU01960

Refusjonskode MB3

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi