Pyruvat (evt. Laktat i tillegg) v. 2.7, 25.06.2021

Prøvemateriale

Blod fra glass uten gel, eventuelt bruk glass-glass uten tilsetning (som hovedsakelig brukes til aluminium)

Spinalvæske.

Analysevolum

1 ml blod (eventuelt 0,5 ml på små barn)

0,5 ml spinalvæske

Prøvebehandling

Viktig: Prøvetakere fra Medisinsk Biokjemi må alltid være tilstede når blod/spinalvæske skal tas til denne analysen.

Dette er en arbeidkrevende prøve for laboratoriet, unngå vakt dersom mulig.

Se også 3E/4D sin egen prosedyre: Laktat og pyruvat, blod- og spinalprøver (Ikke tilgjengelig)

Mottaker på Rikshospitalet ber også om at denne prøven ikke tas fredager eller dager før helligdager, dersom det kan unngås.

Felling av blod og spinalvæske skal foregå tilnærmet samtidig.

Laboratoriet:

Spinalvæsken skal helst pipetteres direkte fra tappeglasset til fellingsglasset, men kan om nødvendig stå 10 minutter i isbad før pipettering.

1 ml blod + 2 ml fellingsreagens blandes lett og settes på is

0.5 ml spinalvæske + 1 ml fellingsreagens blandes lett og settes på is.

La glasset stå på is til felling i minimum 10 minutter (maks. 1 time) før kjølesentrifugering.

Supernatanten (blank væske) pipetteres til et nytt glass som merkes med navneetikett og prøvemateriale.

 Prøven fryses snarest mulig!

 Laging av fellingsreagens, se Laktat/pyruvat, laging av fellingsreagens (Ikke tilgjengelig)

Forsendelse

Sendes frosset på tørris.

Holdbarhet og forsendelse

Holdbar 3 døgn frosset.

Fordi postgangen har blitt anderledes, bør prøven  tas  før kl.11 mandag-torsdag, og må sendes på tørris samme dag. Dersom dette ikke er mulig, dvs at prøven må tas til andre tider, så må prøven sendes med JetPak. JetPak er en dyrere sendemåte og dekkes av rekvirent. Dersom en prøve må tas kveld-natt , er det raskt nok å sende prøven med JetPak neste morgen.

Mottakslaboratorium har døgnåpent og vil kunne ta imot prøver så sant prøvene  bringes dit.

Kommentar

Rekvirent skal varsle mottaker på Rikshospitalet på telefon 23071070 før denne prøven tas.

 Eventuelt se i laboratoriehåndboken, til ous

 Analyse av laktat i fullblod gjøres kun i forbindelse med at pyruvat er rekvirert samtidig.

 Laktat i spinalvæske kan i enkelte tilfeller være ønskelig å bestille alene, se link til prosedyre Laktat i spinalvæske

Analysested

Rikshospitalet, Avd. for medisinsk biokjemi,

Laboratorium for spesialanalyser,

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjon

Rekvisisjon bestilles på mail til labdesk@rikshospitalet.no eller på tlf 23071070