Etanol i urin (726)

Etanol i urin (726) v. 1.4, 03.04.2020

Prøvemateriale

Urin

Urin- Monovetteglass.

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Pasienten skal være informert om formålet med prøven, og hva prøvesvaret skal brukes til.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse. For nærmere detaljer se punkt 5 og 5.1  Prosedyrer for rusmiddeltesting IS-2231  fra Helsedirektoratet. Gjelder hvis prøvesvar skal brukes i medisinsk sammenheng.

Prøvebehandling

Oppbevares 2-8 oC, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Holdbarhet

I uke ved 2-8 oC.

Metode

Enzymatisk

Indikasjon

Diagnostisere rusmiddelbruk

Utføres

Mandag – Fredag, dagtid

Analytisk variasjon (CV)

Oppgis ved henvendelse.

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.
Ved behov for rettsmedisinsk analyse, se Prosedyrer for rusmiddeltesting IS-2231  fra Helsedirektoratet.
Det utgis kvalitativt svar:
«Ikke påvist»
betyr at etanol ikke er påvist i prøven.
«Påvist»
betyr at det er påvist etanol.
Etanol vil normalt kunne påvises i urin i 12-24 timer etter inntak.

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:
Forbytting av prøve.
Manipulering av prøven, f.eks. fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.
Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.
Analysekode NPU 25624
Refusjonstakst KF2

Rekvisisjonsskjema

Urin-rekvisisjon.

For pasienter som er med i LAR-programmet benyttes egne LAR-rekvisisjoner.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi.

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Akkreditert