PT-INR (154) v. 1.12

Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon. Usentrifugert glass sendes.

Analysevolum

0,5 ml plasma. Fyll opp glasset helt under prøvetaking.

Prøvetaking

Kan tas kapillært (EDTA) internt på SUS.

Minstevolum 250µL.

Holdbarhet

Prøven holdbar i 48 timer. Oppbevares ved romtemperatur. Hele glasset sendes. Kapillærprøve holdbar i 5 timer.

Merking av prøver

Sett barkoden på langs.

Metode

Clottingmetode.

Indikasjon

Monitorering av antikoagulasjonsbehandling.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0,9-1,2 INR

Bestemt ut fra 120 blodgivere i 2012.

 

Terapeutisk område:

2,0-3,0 INR ved venøs antikoagulasjonsbehandling.

2,5-3,5 INR ved arteriell antikoagulasjonsbehandling.

Analytisk variasjon (CV)

3 %

Svarvurdering

Høye verdier sees ved vitamin K-mangel (malabsorbsjon, parenteral ernæring, langvarig antibiotikabehandling), antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister, inntak av stoffer med vitamin K-antagonisteffekt, levercelleskade, intravaskulær koagulasjon og ved hereditær mangel på faktor II, VII eller X.

 

PT-INR i terapeutisk område er i gjennomsnitt 10 % lavere i kapillære EDTA-prøver enn i venøse citratprøver.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentarer

NPU kode: NPU01685

Refusjonstakst: MB3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon