Biotinidase

Biotinidase v. 1.4, 16.02.2021

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 mL

Prøvebehandling

Settes på is, kjølesentrifugeres, fryses

Forsendelse

Sendes på tørris

Indikasjon Mistanke om biotinidasedefekt. Oppfølging av lav biotinidaseaktivitet funnet ved nyfødtscreening.

Kommentar

Utføres bare etter avtale.

Rekvireres på samme skjema som til metabolsk screening. Noteres under spesielle ønsker.

Se Analyseregister for biotinidase

Analysested

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

c/o Preanalyttisk seksjon, inngang B2, 2.etg

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

      

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon