Senkning - SR (008)

Senkning - SR (008) v. 1.7, 22.08.2022

Prøvemateriale

Spesialrør tilsatt citrat.

Citratglass til senkning, Vacuette Tube, 1.6 ml.

Analysevolum

Røret fylles opp til angitt volum (1.6 ml).

Prøvebehandling

Glass vendes før prøvetaking (dekker innsiden av glassveggen med citrat) for å forhindre dannelse av koagel.

Prøven blandes grundig (vendes 10 ganger) umiddelbart etter prøvetaking.

Merk glasset med tilpasset etikett slik at den ikke dekker lenger ned enn glassets originaletikett.

Holdbarhet

Må analyseres innen tre timer etter prøvetaking. Prøven kan derfor ikke sendes i posten.

Metode

Modifisert Westergren.

Indikasjon

Kontroll av: Inflammatoriske tilstander som arteritis temporalis, polymyalgia rheumatica, reumatoid artritt og Hodgkins sykdom. SR har en sen respons ved akutt fase og er derfor ikke indisert til hyppig kontroll (oftere enn 1 per uke) av akutte inflammatoriske tilstander under innleggelse.

Diagnostikk: Mistanke om arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica. Eventuelt ved diagnostikk av andre inflammatoriske tilstander.

SR har ingen dokumentert nytteverdi som screeningtest for sykdom hos asymptomatiske personer.

 

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

 

Kjønn/Alder mm/t
Kvinner < 50 år 1-20
Kvinner > 50 år 1-30
Menn < 50 år 1-15
Menn > 50 år 1-20

Gravide og brukere av p-piller har noe høyere verdier. Eldre kan ha noe høyere verdi.

Analytisk variasjon (CV)

5 %

Svarvurdering

Tolkning av funn:

SR er en uspesifikk markør som øker ved mange inflammatoriske og andre tilstander.

Verdier mellom 0 og 1 kan ses ved polycytemi eller koagulert prøve.
Verdier mellom 2 og 29 kan være normalt, men utelukker ikke alvorlig sykdom.
Verdier >30 er sannsynligvis patologiske, men ikke nødvendigvis tegn på alvorlig sykdom.

Infeksjon er den vanligste årsaken til økt SR, selv med SR>100.

Økt SR ses ved blant annet anemi, nyresykdom (spesielt nefrotisk syndrom og langtkommen nyresvikt), monoklonal gammopati (f. eks myelomatose), polyklonal immunrespons, kreftsykdommer som Hodgkins lymfom og inflammatoriske tilstander som arteritis temporalis, polymyalgia rheumatica, reumatoid artritt og SLE.

En samtidig lav SR og høy CRP indikerer at en sykdomsprosess har vært kortvarig. Også forbruk av fibrinogen vil kunne gi lavere SR. Systemisk bruk av steroider senker SR.

Endringer av senkning skjer relativt langsomt. Selv ved kraftig, vedvarende stimulering vil det ta flere døgn før maksimumsverdien nåes, og normaliseringen tar oftest uker. Dette i motsetning til CRP der slike forandringer gjerne tar 1-2 døgn.

Ved diagnostikk av arteritis temporalis vil verdier over 60 mm/t øke sannsynligheten for denne diagnosen.

Feilkilder

 

Feil fortynningsforhold mellom blod og citrat.
Koagel.
Kuldebinding.
Kraftig leukocytose.
Sterkt hemolytisk eller lipemisk plasma. 
Feil temperatur.
For lang henstand etter prøvetaking.
Direkte sollys.
Bobler i senkningsglasset.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

https://ehandboken.ous-hf.no/

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert

Kommentar

Analysekode NPU03404                     

Refusjonskode MB5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi