TPMT genotyping (tiopurinmetyltransferase) v. 1.3, 20.04.2021

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Skal IKKE sentrifugeres

Holdbarhet

God holdbarhet, bør stå i kjøleskap dersom over helg, sendes på vanlig måte.

Kommentar

Se Analyseregister til Rikshospitalet

Analysested

Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjoner

Rekvisisjoner bestilles via Emballasjetjenesten OUS (labous.no)