v. 1.2 TPMT genotyping (tiopurinmetyltransferase)

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Skal IKKE sentrifugeres

Holdbarhet

God holdbarhet, bør stå i kjøleskap dersom over helg, sendes på vanlig måte.

Kommentar

Se Analyseregister til Rikshospitalet

Analysested

Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo