Kolesterol (061)

Kolesterol (061) v. 1.6, 01.09.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Pasientforberedelser

Ved screening er faste ikke nødvendig.

Ved kontroll og behandling bør pasienten være fastende.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Utredning av hyperkolesterolemi og hypertriglyceridemi.

Risikogrupper for utvikling av hjerte- og karsykdommer.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0-14dg piker:1,2 - 3,23 mmol/L

           gutter: 1,1 - 2,82 mmol/L

 

15dg - <1år: 1,66 - 6,13 mmol/L

1år - <19år: 2,9 - 5,4 mmol/L

>=19år - <30år: 2,9 - 6,1 mmol/L

>=30år - <50år: 3,3 - 6,9 mmol/L

>=50år: 3,9 - 7,8 mmol/L

 

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Biologisk variasjon

5 – 10 % stigning fra liggende til stående stilling.

P-piller og graviditet medfører stigning.

Svarvurdering

Høye verdier:

Hyperlipoproteinemi.

Lave verdier:

1 - 2 døgn etter hjerteinfarkt ses fall på 20 - 50 %.  Verdien før infarkt ses først etter 2 - 3 mnd.

Tolking av lipidsvar:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4929379/

Kommentar

Analysekode NPU 01566

Refusjonstakst MB2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi  

Akkrediteringsstatus Akkreditert