Hb-F
Hb-F v. 1.6

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-rør

Pasientforberedelse

Prøven bør tas så raskt som mulig etter mistenkt føtomaternell blødning, og før fødsel settes i gang ved intrauterin død.

Analysevolum

2,0 ml

Holdbarhet      

3 døgn i kjøleskap

Forsendelse

Kan sendes på fredager

Indikasjon

Mistanke om føtomaternell blødning. Ønske om estimat av blødning med tanke på behov for dosering av anti-D-profylakse. Intrauterin død av ukjent årsak. Neonatal anemi uten kjent årsak. Mistanke om hemoglobinopatier.

Kommentar

Kan utføres som ØH-analyse ved behov hverdager (08:00 – 15:30).

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier