Myoglobin

Myoglobin v. 1.6, 19.01.2021

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml serum

Holdbarhet

Serum/gelglass 5 døgn i kjøleskap

Kommentar

Høye verdier ses ved store muskelskader.

Se Analyseoversikten Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon