Nitrazepam (Apodorm, Mogadon)

Nitrazepam (Apodorm, Mogadon) v. 1.4, 12.10.2022

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Avpipetteres før sending

Holdbarhet

7 døgn når serum er avpipettert

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se også Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland universitetssjukehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier