Nitrazepam (Apodorm, Mogadon)

Nitrazepam (Apodorm, Mogadon) v. 1.3, 31.05.2018

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Avpipetteres før sending

Holdbarhet

7 døgn når serum er avpipettert

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Laboratorium for klinisk biokjemi

Lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier