Helicobacter pylori IgG-antistoff v. 2.3

Indikasjon

Se lenke for indikasjon: Helicobacter Pylori – Antistoff

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 


Se lenke under indikasjon for andre diagnostiske muligheter

Forsendelse

Eksterne rekvirenter kan gjerne sende prøven direkte til Sykehuset Østfold


Dersom prøven skal videresendes fra SUS:

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sykehuset Østfold
Senter for laboratoriemedisin

Postboks 300 1714 Grålum

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Helicobacter pylori-infeksjon - Veileder for helsepersonell FHI