Cytologisk undersøkelse - Urin v. 1.5, 18.02.2022

Prøvemateriale

Urin

Sterilt ståglass

Analysevolum

10 ml urin

Pasientforberedelser

Spontanurin; Pasienten bør, før vannlating, foreta noen gymnastiske øvelser som skal virke som en blæreskylling.

Hos kvinner anvendes vaskeprøve for å hindre kontaminering av celler fra vulva.

Prøvetaking

Spontanurin; Prøven skal bestå av spontanurin, men ikke morgenurin da denne inneholder degenererte celler.

Det bør sendes inn serie med 3 prøver tatt fra påfølgende dager.

Prøvebehandling

Urinprøven fra pasienten vendes 5 ganger.

Ta ut 10 ml. urin og ha over i ståglasset, tilsett deretter straks 10 ml. 50% etanol.

Etanolen preserverer/fikserer cellene slik at prøven inneholder mer velbevarte celler, bedre egnet til korrekt diagnostikk.

Forsendelse

Ståglasset med fiksert urin has i forsendelseshylse og legges i biopose sammen med cytologisk remisse/skjema , før det sendes til Avd. for patologi.

Prøvene registreres individuelt og det må derfor sendes med egen remisse til hver prøve selv om det sendes inn 3 prøver.

Holdbarhet

Prøve tilsatt like deler 50% etanol kan oppbevares i kjøleskap for samlet innsending av serien til cytologilaboratoriet.

Merking av prøve

Et 20 ml. ståglass med skrukork merkes med pasientnavn + fødselsdato + prøvedato

Metode

Prøven prepareres i ThinPrep maskin, PAP-farges og undersøkes ved mikroskopi.

Indikasjon

Kliniske symptomer som kan gi mistanke om kreft i urinveiene, spesielt hematuri hos pasienter over 45 år.

Oppfølging av pasienter som er behandlet for urinveiskreft.

Utføres

Mandag til fredag, 0800 til 1530

Kommentar

Fortynning til 50% etanol fra 70% etanol:

70 ml. 70% etanol + 30 ml. dest. vann = 100 ml. 50% etanol.

Relevante kliniske opplysninger er svært viktig for å unngå mistolking av reaktive urotelforandringer.

De vanligste kilder til slik feiltolking er:

Kateterisering foretatt i løpet av siste 14 dager.

Instrumentering (cystoskopi) siste 14 dager.

Steiner i urinveiene.

Cytostatika-behandling (oppgi dato).

Strålebehandling.

Rekvisisjonsskjema

Eksterne rekvirenter bruker elektronisk rekvirering, alternativt rekvisisjoner til avdeling for patologi. Eksterne rekvirenter finner rekvisisjoner her;  Remisse cytologi.pdf (helse-stavanger.no)

Rekvirenter på SUS finner denne i DIPS og fyller den ut der. 

Husk å fylle ut:

Svaradresse inkl. navn og HPR-nr til rekvirerende lege

Pasient-ID (11 siffer), fornavn og etternavn

Relevante kliniske opplysninger er svært viktig for å unngå mistolking av reaktive urotelforandringer.

Dersom prøvene er CITO el skal prioriteres må dette merkes tydelig, og telefonnummer til rekvirent må oppgis.

Rekvirering av prøver, avdeling for Patologi Avdeling for patologi - Rekvirering av prøver

Rekvirering av laboratorieanalyser Rekvirering av laboratorieanalyser

 

Avdeling

Avdeling for patologi

Tlf 51 51 93 72

Cytologiseksjonen