Vancomycin (122)

Vancomycin (122) v. 1.6, 14.03.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml (min 250 µl)

Prøvetaking

Første prøve tas vanligvis før fjerde eller femte dose og deretter to ganger per uke.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager.

Metode

Immunologisk.
Analyseinstrument: Abbott Architect c16000.

Indikasjon

Terapikontroll.

Utføres

Daglig.

Referanseområde

0 prøve: 15 - 20mg/L (prøve tas før ny dose).
Ref:  Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Analytisk variasjon (CV)

5%

Kommentar

Feilkilde: Prøve tatt på feil tidspunkt.

Analysekode NPU 19929

Refusjonstakst KF5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstaus

Akkreditert