Vancomycin (122)

Vancomycin (122) v. 1.5, 04.05.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml (min 250 µl)

Prøvetaking

Første prøve tas vanligvis etter 3 -4 dose og deretter to ganger per uke.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager.

Metode

Immunologisk.
Analyseinstrument: Abbott Architect c16000.

Indikasjon

Terapikontroll.

Utføres

Daglig.

Referanseområde

0 prøve: 15 - 20mg/L (prøve tas før ny dose).
Ref:  Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Analytisk variasjon (CV)

5%

Kommentar

Feilkilde: Prøve tatt på feil tidspunkt.

Analysekode NPU 19929

Refusjonstakst KF5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstaus

Akkreditert