Kortisol morgen (097M)

Kortisol morgen (097M) v. 1.9, 02.02.2022

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 125 uL)

Prøvetaking

Kl. 08.00 – 10.00

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.
Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=Kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Mistanke om binyrebark hyperfunksjon (Cushings syndrom, Cushings sykdom) eller binyrebarkinsuffisiens (Addisons sykdom)

Utføres

Mandag - fredag.
Ved behov for analysering på lør/søn og helligdager må avdelingen kontaktes. Analysen må ved slike tilfeller rekvireres som ØH.

Referanseområde

Kl. 08.00 – 10.00: 150 - 666 nmol/L

Analytisk variasjon (CV)

9 % i nivå 80 nmol/L
5 % i nivå 400 nmol/L

Biologisk variasjon

Graviditet og p-piller øker konsentrasjonen.
Høyest om morgenen, lavest om natten.
Konsentrasjonen varierer med fysisk aktivitet og stress, prøven må derfor tas standardisert eller under spesielle testforhold.
Bestemmelse av kortisol i serum gjøres også i forbindelse med stimulasjons- og suppresjonstester, som ved Dexamethasonsuppresjons test, ACTH-stimuleringstest og insulintoleransetest.

Svarvurdering

Høye verdier sees ved Cushings syndrom og Cushings sykdom. Manglende døgnvariasjon er tegn på binyrebarkhyperfunksjon. Fysisk stress, sykdom, traume, operasjoner og psykiske belastninger gir også høye verdier.
Graviditet og østrogener gir økning i kortikosteroid bindene globulin (s-CBG) også kalt transkortin, og derav høyere total kortisol nivå (som er det vi måler). Fri kortisol index kan beregnes ved samtidig analysering av bindeproteinet (sendeprøve til Hormonlaboratoriet på Aker) eller ved å analysere
kortisol i spytt.

Lave verdier sees ved primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom), adrenogenitalt syndrom, hypofysesvikt og ved bruk av syntetiske glukokortikoider.
Ved klinisk mistanke om overproduksjon kan det være aktuelt med stimulasjonstest selv om serum nivå har vært normalt.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg fra Abbott
Informasjon fra glassleverandør
Referanseområdet er utarbeidet ved analyse av Nobida prøver etter NORIP prosjektet.

Kommentar

Måleområde: 28 – 3300 nmol/L
Svar utgis uten desimaler

NB! Immunologisk metodikk medbestemmer strukturelt beslektede stoffer (prednisolon, prednison).

Ringegrense for Kortisol er < 75 nmol/L
(unntak: kortisolsvar ringes ikke, dersom den fremgår av bestillingen at kortisol måles i forhold til en belastning.)

NOR kode: 05882
Refusjonskategori: MB8

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert