Borrelia burgdorferi antistoff i spinalvæske. Nevroborreliose. v. 1.6

 

Indikasjon

Mistanke om nevroborreliose

Prøvemateriale

Spinalvæske og serum 

Steril universalkonteiner (spinalvæske) og gelglass (serum)

Analysevolum

Spinalvæske: 1 ml

Serum: 1 ml

Holdbarhet

Transporteres snarest til laboratoriet. Holdbar 1 uke i kjølekap  (2 - 8 grader Celcius)

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Borrelia IgG og Borrelia IgM (screening)

EIA IgG og IgM antistoffpåvisning og index-beregning

Utføres

Mandag - fredag: CLIA (chemiluminescens immunoanalyse) Borrelia IgG og Borrelia IgM i spinalvæske (screening)

Ukentlig: EIA IgG og IgM antistoffpåvisning og index-beregning. 

Svartid

0 - 3  dager: Ved negativ CLIA screeningtest 

1-7 dager: EIA IgG og IgM antistoffpåvisning og index-beregning. 

Svar/svarvurdering

Intratekal antistoffproduksjon påvist/ikke påvist.

Index-beregning gjøres ut fra funn i både spinalvæske og serum.

Index ≥ 0,3 tyder på intratekal antistoffproduksjon.

Kommentar

Spinalvæske og serum MÅ tas samme dag. Kliniske opplysninger må oppgis.

Først utføres CLIA- screeningtest for Borrelia IgG og Borrelia IgM i spinalvæske. Dersom Borrelia IgG og/eller Borrelia IgM påvises i screeningtest, blir prøven analysert med EIA IgG og IgM antistoffpåvisning og index-beregning.

Index: Forholdet mellom antistoffmengde i spinalvæske og antistoffmengde i serum for Borrelia IgG og Borrelia IgM.

Spinalvæske-/ serum index kan være negativ, særlig i tidlige faser av en nevroborreliose.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi:

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk:

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert