Ritalinsyre i serum

Ritalinsyre i serum v. 2.0, 13.02.2020

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

0,5 mL.

Prøveforberedelse Prøven bør tas 4-8 timer etter siste inntak

Prøvebehandling

Sentrifuger og avpipetter serum før sending

Indikasjon Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Kommentar

Se under analyser i analyseoversikten til Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Avd.for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon