VMA i urin (Vanilinmandelsyre)

VMA i urin (Vanilinmandelsyre) v. 1.6, 25.06.2021

Prøvemateriale

Døgnurin (evt. morgenurin hvis f.eks. barn).

Sterilinglass

Pasientforberedelse

L-dopa medikasjon må stoppes 24 timer før start av urinsamlingen. Unngå frukt, grønnsaker og nøtter. Oppgi alle medikamenter. Paracetamol gir interferens.

Analysevolum        

Surgjort døgnurin 30 mL

Prøvebehandling

Pasienten samler døgnurin i en beholder på 2 L tilsatt: 100 mL 1,0 mol/L svovelsyre eller saltsyre. Første morgenurin kastes. Deretter samles all urin i beholder med syre til og med morgenurinen dagen etter. Beholder må stå kjølig under urinsamlingen. Døgnurinen blandes godt, volumet måles og noteres på rekvisisjonen og 30 mL sendes til laboratoriet. Tidspunkt for urinsamlingen oppgis på rekvisisjonen.

Medisinsk biokjemi kan være behjelpelige med å tilsette syre i samlebeholder før prøvetaking

Se ekstra informasjon om prøvetaking

Se link til sikkerhetsdatablad:

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=NO&language=no&productNumber=13-1700&brand=SAJ&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsaj%2F131700%3Flang%3Den

Forsendelse

Sendes frosset så raskt så mulig.

Holdbarhet

Surgjøres til PH ca. 4.0 m/saltsyre.

Indikasjon

Diagnostisere og følge behandling av nevroblastom. Diagnose av feokromocytom.

Se også Metanefrin/normetanefrin

Kommentar

Se {{EQSDocument 38547 new}}

Se Vanilinmandelsyre (VMA) i urin i analyseregister til Oslo Universitetssykehus.

Analysested

Aker sykehus, Oslo universitetssykehus HF

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt se link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier