Reninkonsentrasjon

Reninkonsentrasjon v. 1.10, 28.11.2022

Prøvemateriale

EDTA-plasma

EDTA-glass, ikke EDTA med gel

Analysevolum

0,6 ml EDTA-plasma

Pasientforberedelse

Reninkonsentrasjon bør om mulig måles før pasienten starter behandling for hypertensjon. Dersom behandlingen er startet må medikament oppgis på rekvisisjonen. Fertile kvinner bør ta prøve i follikkel fasen.

Pasienter bør sitte i ro 5 minutt før prøven tas.

Prøvetaking

Unngå langvarig stase. Prøven må leveres til laboratoriet raskt , dvs innen 45 minutt etter prøvetaking.

Prøvebehandling

Renin skal sentrifugeres ved romtemperatur.

Renin skal sentrifugeres og avpipetteres innen 1 time etter prøvetaking. Plasma må fryses innen 2 timer.

Renin skal ikke stå i kaldt i kjøleskap under noen deler av prøvebehandlingsprosessen, kun værelsestemperatur og deretter frysing.

Forsendelse

Sendes frosset på tørris

Indikasjon

Utredning av hypertensjon eller annen mistanke om hyperaldosteronisme

Utredning av binyrebarksvikt

Oppfølging av pasienter  som benytter mineralkortikoidtilskudd for binyrebarksvikt.

Feilkilder

Hemolysert, lipemisk, ikterisk prøve eller prøve tilsatt citrat eller heparin kan ikke brukes.

Renin-konsentrasjonen er avhengig av kroppsstilling og saltinntak.

Kommentar

Reninaktivitet utføres ikke lenger.

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier