v. 1.6 Enterovirus PCR (A)

 

Indikasjon

Mistanke om meningoencefalitt eller annen alvorlig enterovirusinfeksjon

Behov for diagnostisk avklaring ved f.eks hudutslett eller hånd-fot-og munnsyke

I luftveisprøver inngår analysen som del av utvidet luftveispakke, seLuftveisprøver, PCR (A)

Prøvemateriale

Spinalvæske

Prøve fra vesikkel/sår

Luftveisprøver: nasopharynxsekret/-aspirat, halssekret, bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Fostervann

Øye (ikke akkreditert)

Feces utføres ikke ved vårt laboratorium: se Kommentar

Analysevolum

Spinalvæske: Minimumsvolum er 600 µL (nok til undersøkelse av herpes simplex virus, varicella-zoster virus og enterovirus). Dersom det er rekvirert andre analyser i tillegg, må det sendes mer spinalvæske

Hudlesjon/sår/luftveisprøver: Minimumsvolum er 300 µL

Transportmedium/prøvebeholder

 

Steril universalkonteiner til spinalvæske, bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret og ekspektorat

UTM-RT (virustransportmedium) til sår/vesikkel, nasopharynxsekret/-aspirat og halssekret

 

Se: Bestillingsliste, mikrobiologi

Prøvetaking

Spinalvæske tas etter avdelingenes gjeldende prosedyrer

Prøve fra vesikkel/sår tas med pensel som følger UTM-mediet

Luftveisprøver se Luftveisprøver, PCR (A)

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet

Oppbevares eventuelt i kjøleskap før forsendelse

Spinalvæsker som også skal til bakteriologisk dyrkning oppbevares i romtemperatur før forsendelse til mikrobiologisk avdeling

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Spinalvæsker: mandag til fredag. Prøven må ankomme laboratoriet innen kl. 09.00 dersom prøven skal analyseres samme dag

Prøve fra sår/vesikler: 2-5 ganger/uke, mandag til fredag

Luftveisprøver: mandag til lørdag

Svartid 

Spinalvæsker: 

- Mandag til fredag (dersom levert innen kl. 09.00 fredag): 0-1 dager

- Fredag (etter kl. 09.00), lørdag, søndag og helligdager: 1-3 dager

Sårprøver: 1-4 dager

Luftveisprøver:

- Sykehusprøver: 0-2 dager,

- Polikliniske prøver: 1-5 dager. I influensasesongen kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver pga. stort antall luftveisprøver til PCR-undersøkelse

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Spinalvæske til PCR-analyse av enterovirus blir også undersøkt for herpes simplex virus og varicella-zoster virus

Undersøkelse av nasopharynx-/halssekret og feces er aktuelt som supplement til spinalvæskeundersøkelse ved meningoencefalitt

Analyse av enterovirus i fecesprøver (PCR og virusdyrkning) utføres ikke ved vår laboratorium, disse prøvene videresendes til annet laboratorium se Revisisjonskjema

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

 

Feces-prøver:

Anbefalt skjema: Rekvisisjon for Haukeland Universitetssykehus

Evt. kan rekvisisjonsskjema for Avdeling for medisinsk mikrobiologi SUS brukes:

Rosa. Seksjon for bakteriediagnostikk

Kryss for Annet og skriv enterovirus på åpen linje

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for spinalvæske, sårprøver, luftveisprøver og fostervann

Ikke akkreditert for øyeprøver.