Urinsyre (056)

Urinsyre (056) v. 1.5, 26.06.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Mistanke om arthritis urica.

Kontroll av cytostatisk behandling (leukemier).  

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

M:      230 - 480 µmol/L

K  18-49år:   155 - 380 µmol/L

K >49år:       155 - 400 µmol/L

Analytisk variasjon (CV)

<2 %

Svarvurdering

Høye verdier:

Arthritis urica, leukemi, polycytemi, nyreinsuffisiens.

Fysisk aktivitet, pyrinrike måltider, salicylater (små doser)

Lave verdier:

Wilson's syndrom. Probenecid, allupurinol, salicylat.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode: NPU 09356

Refusjonstakst: MB 1

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi