Urinstoff i urin (Karbamid)(764) v. 1.7, 28.04.2020

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

5 mL spotprøve eller døgnurin.

Samletid og mengde må oppgis ved døgnurin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Senrifugeres før analysering.

Holdbarhet

Holdbar 7 døgn.

Metode

Fotometri

Indikasjon

 

Vurdering av endringer i protein- og aminosyreomsetningen.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

330 - 580 mmoL/døgn

Referanse

 

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

 

Høye verdier sees ved økt produksjon av karbamid.

Lave verdier sees ved redusert produksjon og ved redusert renal utskillelse.

Se s-urinstoff (Karbamid).

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Referanseområde er fra: Nilsson-Ehle P, Söderlund MB, Theodorsson E. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9.utg.Lund: Studentlitteratur; 2012».

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Kommentar

Analysekode NPU 01459

Refusjonstakst MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf.51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert