v. 1.1 Hepcidin (100)

 

Prøvemateriale

Serum.

Gel glass.

Glass uten tilsetning kan også benyttes.

 

Analysevolum

Minimum 0,5 mL

 

Prøvetaking

Venepunksjon eventuelt kapillært ved vanskelig prøvetakning.

 

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres innen 2 timer.

Oppbevares ved 2 - 8 °C.

 

Holdbarhet

Serum er holdbart 7 døgn i kjøleskap eller 24 timer ved romtemperatur.

 

Merking av prøve

Bruk etiketten merket med MMA/VIT D.

Dersom det itillegg er rekvirert MMA/ VIT D, kan samme glass også brukes til hepcidin.

 

Metode

LC-MS/MS

 

Indikasjon

Hepcidin stiger med jernlageret og virker som jernregulerende hormon ved å blokkere ferroportin.

Hepcidin er relevant for diagnose av ulike tilstander av dysfynksjonell jernregulering. Referanse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27044621

Kombinasjon av høy ferritin og lav hepcidin er forventet ved hemokromatose type I-III, men ikke ved type IV. Referanse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17557668

Høye nivåer av hepcidin forekommer også ved inflammasjon (høy CRP) for da å begrense opptak av jern. Referanse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24200681

 

Utføres

To ganger per måned.

 

Referanseområde

(Morgenprøver)

Kvinner: <0,3 – 32 ng/mL (median 5 ng/mL)

Menn: 0,9 – 34 ng/mL (median 11 ng/mL)

 

Analytisk variasjon (CV)

Lave verdier (< 4 ng/mL) ≤ 20 %.

Middel verdier (12 ng/mL) ≤ 15 %.

Høyere verdier (> 28 ng/mL) ≤ 10 %.

 

Svarvurdering

Nivået av hepcidin varierer med døgnet, og vanligvis sees en økning fra morgenen av.

Etablering av et fast prøvetidspunkt anbefales, f.eks. mellom 8 og 9 om morgenen.

 

Referanser

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1056871909000197

http://www.hepcidinanalysis.com/

 

Kommentar

Omregning fra ng/mL til nmol/L:

0,3585 × X ng/mL = Y nmol/L

2,789 × Y nmol/L = X ng/mL

 

NOR-NPU kode: NOR25859

Refusjonskode: MB8

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Seksjon kromatografi

Tlf. 51 51 95 09 / 51 51 95 14