Hepcidin (100)

Hepcidin (100) v. 1.2, 08.03.2021

 

Prøvemateriale

Serum.

Gel glass.

Glass uten tilsetning kan også benyttes.

 

Analysevolum

Minimum 0,5 mL

 

Prøvetaking

Venepunksjon eventuelt kapillært ved vanskelig prøvetakning.

 

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres innen 2 timer.

Oppbevares ved 2 - 8 °C.

 

Holdbarhet

Serum er holdbart 7 døgn i kjøleskap eller 24 timer ved romtemperatur.

 

Merking av prøve

Bruk etiketten merket med MMA/VIT D.

Dersom det itillegg er rekvirert MMA/ VIT D, kan samme glass også brukes til hepcidin.

 

Metode

LC-MS/MS

 

Indikasjon

Hepcidin stiger med jernlageret og virker som jernregulerende hormon ved å blokkere ferroportin.

Hepcidin er relevant for diagnose av ulike tilstander av dysfynksjonell jernregulering. Referanse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27044621

Kombinasjon av høy ferritin og lav hepcidin er forventet ved hemokromatose type I-III, men ikke ved type IV. Referanse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17557668

Høye nivåer av hepcidin forekommer også ved inflammasjon (høy CRP) for da å begrense opptak av jern. Referanse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24200681

 

Utføres

To ganger per måned.

Svartid avhenger når prøven settes opp, men tilstrebes at svartid ikke er lengre enn 30 dager.

 

Referanseområde

(Morgenprøver)

Kvinner: <0,3 – 32 ng/mL (median 5 ng/mL)

Menn: 0,9 – 34 ng/mL (median 11 ng/mL)

 

Analytisk variasjon (CV)

Lave verdier (< 4 ng/mL) ≤ 20 %.

Middel verdier (12 ng/mL) ≤ 15 %.

Høyere verdier (> 28 ng/mL) ≤ 10 %.

 

Svarvurdering

Nivået av hepcidin varierer med døgnet, og vanligvis sees en økning fra morgenen av.

Etablering av et fast prøvetidspunkt anbefales, f.eks. mellom 8 og 9 om morgenen.

 

Referanser

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1056871909000197

http://www.hepcidinanalysis.com/

 

Kommentar

Omregning fra ng/mL til nmol/L:

0,3585 × X ng/mL = Y nmol/L

2,789 × Y nmol/L = X ng/mL

 

NOR-NPU kode: NOR25859

Refusjonskode: MB8

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 09 / 51 51 95 14

Seksjon for kromatografi

 

Akkrediterinsstatus

 

Ikke akkreditert