Quantiferon (QFT)- TB (IGRA) (A) v. 1.19, 18.10.2021

 

Indikasjon

Mistanke om tuberkulosesmitte

Testen skiller ikke mellom latent og aktiv tuberkulose

Prøvemateriale

Plasma på spesielle prøverør som er beregnet til QuantiFERON-TB Gold Plus.

Fire ulike prøverør per pasient:

- TB-antigen 1 (grønn kork)

- TB-antigen 2 (gul kork)

- Mitogen (positiv kontroll; lilla kork)

- Nil (negativ kontroll; grå krok)

 

Vanlige prøverør kan ikke brukes.

 

Prøvetaking

Grunnet spesialrør og prøvebehandling etter prøvetaking kan eksterne rekvirenter ikke ta prøvene selv, uten særlig avtale med Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Prøvetaking gjøres ved Avdeling for medisinsk biokjemi sin poliklinikk, Stavanger universitetssjukehus i gjeldende åpningstider, for å sikre riktig preanalytisk behandling av prøverørene. Åpningstider for voksne er 07:30 til 14:30, for barn 09:00 til 14:00. Prøvetakning utenom dette tidsrommet må avtales med Avdeling for medisinsk mikrobiologi, vakttelefon 518806. Pasienten får ferdig utfylt rekvisisjon fra rekvirent.

Rørene vendes umiddelbart 10 ganger etter prøvetakning slik at hele rørets innside dekkes med blod og antigenmaterialet på innsiden av glasset blandes med blodet. Rørene må ikke ristes, det kan gi skade av gel og feil analyseresultat.

Prøvebehandling

Gjøres vanligvis på Avdeling for medisinsk mikrobiologi:

Rørene inkuberes stående ved 37 ˚C i 16-24 timer så snart som mulig og innen 16 timer etter prøvetaking. Etter inkubering sentrifugeres rørene og plasma brukes til analyse.

Forsendelse

Rørene oppbevares i romtemperatur (17-27 ˚C) etter prøvetaking før inkubering.

Holdbarhet

Etter inkubering er prøvematerialet holdbart i 3 døgn ved temperatur 2-27 ˚C før sentrifugering.

Etter sentrifugering kan prøvematerialet lagres i opp til 4 uker ved 2-8 ˚C, evt ved -20 ˚C (helst ved -70 ˚C) for lengre periode.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

QuantiFERON-TB Gold Plus test (chemiluminiscence immunoassay). Dette er en av to tilgjengelige interferon gamma releasing tester (IGRA). Den andre tilgjengelige IGRA (T-SPOT.TB) utføres kun ved Folkehelseinstituttet.

Utføres

Daglig mandag-fredag
 

Svartid

1-4 dager

Svarvurdering

Kvalitativ: Negativ, grenseverdi, svak positiv, positiv, inkonklusiv

Mengdebestemmelse/kvantitering (IE/ml) 


Laboratoriet kommenterer funn ut fra analyseresultater

Referanser

Cellestis, Qiagens informasjonsskjema.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Skriv QuantiFERON-TB på en tom linje under serologiske undersøkelser på rekvisisjonsskjema.

Dersom prøvene er inkubert ved 37 ˚C 16-24 timer, må dette stå tydelig på rekvisisjonen.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert