Quantiferon (QFT)- TB (IGRA) (A) v. 1.22, 27.11.2022

 

Indikasjon

Mistanke om tuberkulosesmitte

Testen skiller ikke mellom latent og aktiv tuberkulose

Prøvemateriale

Plasma på spesielle prøverør som er beregnet til QuantiFERON-TB Gold Plus.

Fire ulike prøverør per pasient:

- TB-antigen 1 (grønn kork)

- TB-antigen 2 (gul kork)

- Mitogen (positiv kontroll; lilla kork)

- Nil (negativ kontroll; grå krok)

 

Vanlige prøverør kan ikke brukes.

 

Prøvetaking

For korrekt prøvesvar er det viktig med riktig preanalytisk håndtering av prøverørene.

Prøverørene må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi innen 16 timer etter prøvetakning dersom prøven ikke inkuberes hos rekvirent. Etter særlig avtale med Avdeling for medisinsk mikrobiologi kan prøvene inkuberes hos rekvirent før forsendelse, ta kontakt med avdelingen (telefon 51518806) for informasjon. 

Prøvetaking kan også gjøres ved Avdeling for medisinsk biokjemi sin poliklinikk, Stavanger universitetssjukehus i gjeldende åpningstider. Åpningstider for voksne er 07:30 til 14:30, for barn 09:00 til 14:00. Pasienten får ferdig utfylt rekvisisjon fra rekvirent.

Preanalytiske forhold er viktig for korrekt analyseresultat. Alle fire prøverør er like viktige og fylles til den sorte streken på prøveglasset. Ved vanskelig prøvetakning bør det prioriteres å få blod i alle glassene fremfor nok volum.

Rørene vendes umiddelbart 10 ganger etter prøvetakning slik at hele rørets innside dekkes med blod og antigenmaterialet på innsiden av glasset blandes med blodet. Rørene må ikke ristes, det kan gi skade av gel og feil analyseresultat.

Prøvebehandling

Gjøres vanligvis på Avdeling for medisinsk mikrobiologi:

Rørene inkuberes stående ved 37 ˚C i 16-24 timer så snart som mulig og innen 16 timer etter prøvetaking. Etter inkubering sentrifugeres rørene og plasma brukes til analyse.

Forsendelse

Rørene oppbevares i romtemperatur (17-27 ˚C) etter prøvetaking før inkubering.

Holdbarhet

Etter inkubering er prøvematerialet holdbart i 3 døgn ved temperatur 2-27 ˚C før sentrifugering.

Etter sentrifugering kan prøvematerialet lagres i opp til 4 uker ved 2-8 ˚C, evt ved -20 ˚C (helst ved -70 ˚C) for lengre periode.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Kliniske opplysninger

Oppgi prøveindikasjon.

Dersom prøvene er inkubert ved 37 ˚C 16-24 timer, må dette være tydelig oppgitt under kliniske opplysninger.

Metode

QuantiFERON-TB Gold Plus test (chemiluminiscence immunoassay). Dette er en av to tilgjengelige interferon gamma releasing tester (IGRA). Den andre tilgjengelige IGRA (T-SPOT.TB) utføres kun ved Folkehelseinstituttet.

Utføres

Daglig mandag-fredag
 

Svartid

1-4 dager

Svarvurdering

Kvalitativ: Negativ, grenseverdi, svak positiv, positiv, inkonklusiv

Mengdebestemmelse/kvantitering (IE/ml) 


Laboratoriet kommenterer funn ut fra analyseresultater

Referanser

Cellestis, Qiagens informasjonsskjema.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert