Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - Rekvirering av analyser v. 1.1, 18.06.2021

        Rekvirering 

En utfylt rekvisisjon er å betrakte som en avtale mellom rekvirent og laboratoriet. Analyser blir utført ut fra hvilke tjenester som er bestilt, oppgitt kliniske opplysninger og laboratoriets gjeldende retningslinjer for valg av undersøkelser. 

 

Ved behov for analyser som avd. for immunologi og transfusjonsmedisin ikke utfører, vil aktuell prøve bli videre sendt til annet laboratorium for videre undersøkelse.

 

Vi jobber med elektronisk rekvirering. Per nå må all rekvirering gjennomføres på papirrekvisisjoner.

 

Benytt en av våre to rekvisisjoner:

         Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - transfusjonsmedisinske analyser

         Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

 

 

Bestilling av rekvisisjoner – se Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - informasjon om bestilling av rekvisisjoner, konvolutter og fraktetiketter, for primærhelsetjenesten

        Utfylling av rekvisisjon

Merk skjema med:

• For- og etternavn på rekvirerende lege.

• Legesenter/avdeling.

• Pasientens for- og etternavn.

• Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

• Diagnose/aktuell problemstilling.

• Prøvetakingsdato og klokkeslett.

• Prøvetakers signatur.

• Kryss for ønsket analyse(r).

 

Legekontor/lege som tar prøve skal oppføres som hovedrekvirent på rekvisisjon. Hvis en pasient skal til kontroll på sykehuset skal sykehusavdeling føres på som kopi, ikke som hovedrekvirent. Hovedrekvirent er alltid legekontor/lege der prøven er tatt.  Dersom eks. sykehusavdeling skal motta kopi av svar, må dette anmerkes på rekvisisjon.

        Avvisning av prøve/rekvisisjon

 

For å ivareta pasientsikkerheten må vi avvise prøver som ikke er merket riktig.

 

Kriterier for avvisning av prøve/rekvisisjon:

         Pasient-id, navn og/eller fødselsnummer stemmer ikke overens på prøve og rekvisisjon.

         Ufullstendig fødselsnummer, der pasienten har fødselsnummer eller D-nummer.

         Rekvisisjon er ikke signert.

         Feil prøvemateriale.

         For lite prøvemateriale.

         For gammel prøve i henhold til analysens krav.