LH, Luteiniserende hormon, (163) v. 1.11, 07.01.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (abs.min.125 uL)

Holdbarhet

Serum over gel / avpipettert serum er holdbart i 3 døgn.

Oppbevares ved 2 - 8 grader.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminoscens-micropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Diagnostikk av sykdommer i hypothalamus-, hypofyse- eller gonadesystemet.

Beregning av ovulasjonstidspunkt.

Utredning av infertilitet og menstruasjonsforstyrrelser.

Bekreftelse av inntrådt klimakterium.

Utføres

Mandag - fredag.

Referanseområde

Kvinner (verdier hentet fra pakningsvedlegg):

Kvinner:

Follikulær fase: 1,8 – 12 IU/L, 10–4 dager før topp–punkt midt i syklus

Midtsykl. Topp: 7,6 – 89 IU/L, midtpunkt dagen da LH er mest forhøyet

Lutealfase: 0,6 – 14 IU/L, 10 dager etter topp punkt

Klimakteriet: 5,2 – 62 IU/L

Barn jenter (verdier hentet fra CALIPER):

4 dager – < 3 måneder: < 2,4 IU/L

3 måneder – < 1 år: < 1,2 IU/L

1 år – < 10 år: < 0,3 IU/L

10 år – < 13 år: < 4,3 IU/L

13 år – <15 år: 0,4 – 6,5 IU/L

15 år – < 17 år: < 13 IU/L

17 år – < 19 år: < 8,4 IU/L

Menn (verdier hentet fra pakningsvedlegg):

Menn f.o.m. 19 år: 0,6 - 12 IU/L

Barn gutter (verdier hentet fra CALIPER):

4 dager – < 3 måneder: 0,2 – 3,8 IU/L

3 måneder – < 1 år: < 2,9 IU/L

1år – < 10 år: < 0,3 IU/L

10 år – < 13 år: < 4,3 IU/L

13 år – < 15 år: < 4,1 IU/L

15 år – < 17 år: 0,8 – 4,8 IU/L

17 år – < 19 år: 0,9 – 7,1 IU/L

Analytisk variasjon (CV)

4 % i nivå 4,0 – 16 IU/L

Svarvurdering

Resultater må sees sammen med pasientens alder, kjønn og menstruasjonssyklus.

Høye verdier:

Primær gonadesvikt/gonadeinsuffisiens.

Ved gonadedysgenesi (Turners syndrom og Klinefelters syndrom) og pubertas praecox av hypothalamisk årsak.

Menopause.

Moderat forhøyet verdier sees ofte ved polycystisk ovariesyndrom.

Lave verdier:

Lidelser i hypothalamus/hypofyse (Sekundær gonadesvikt).

Kan også sees lave verdier ved forstyrrelse av hypothalamus funksjon som følge av anorexia nervosa, stress, alvorlig sykdom og kraftig fysisk aktivitet.

Graviditet og p-piller.

Kommentarer:

Barn har meget lave konsentrasjoner av LH. Under puberteten stiger konsentrasjonen til et voksent nivå.

LH konsentrasjonen fluktuerer under hele døgnet, samt hos kvinner i fertil alder varierer konsentrasjonen i løpet av menstruasjonssyklus og er høyest like før ovulasjon - midtsyklustopp.

LH stiger ved menopause som et resultat av sviktende ovariefunksjon, for så å synke noe igjen mot høy alder.

Hos voksne menn er konsentrasjonen omtrent samsvarende som basalnivået hos fertile kvinner.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg ifra Abbott

Informasjon ifra glassleverandør

Referanseområdet til voksne kvinner og menn er hentet fra pakningsvedlegget til analysen (Abbott). Referanseområdet til barn er hentet fra Caliper, en kanadisk referansedatabase.

Kommentar

Måleområde: 0,2 – 1000 IU/L

Svar > 0,2 – 9,9 IU/L utgis med 1 desimal.

Svar mellom 10 – 1000 IU/L utgis uten desimaler.

NPU kode: 02618

Refusjonstakst: MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert