3-Hydroksybutyrat

3-Hydroksybutyrat v. 1.5, 20.01.2022

Prøvemateriale

Serum, heparin- eller EDTA-plasma

Analysevolum

0,5 ml. Minimum 150 µl

Holdbarhet

7 dager i romtemperatur
14 dager ved 4 gr.C
6 måneder ved – 20 gr.C

Indikasjon

Mistanke om ketoacidose. Differensialdiagnostikk av ulike medfødte metabolske sykdommer med metabolsk acidose og øket aniongap. Ved hypoglykemi, for å skille ketotisk fra nonketotisk hypoglykemi. Analysen kan også brukes til å følge ketonproduksjonen ved fastetester, diabetisk ketoacidose, neonatal hypoglykemi og behandling med ketogen diett. (3-hydroksybutyrat analyseres i øyevæske tatt post mortem ved spørsmål om diabetes som dødsårsak.)

Kommentar

Analysen kan også utføres i øyeveske

Se brukerhåndboken til OUS

Se eventuelt Metabolsk screening (medfødte stoffskiftesykdommer)

Analysested

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

c/o Preanalytisk seksjon, inngang B2, 2.etg

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon 

eller finn rekvisisjon via Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier