Lamotrigin (Lamictal)

Lamotrigin (Lamictal) v. 1.5, 29.11.2018

 

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning.

 Pasientforberedelse

 Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i  likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

 Analysevolum

 Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

 Prøvebehandling

 Prøven sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Holdbarhet

 Oppbevaring i kjøleskap

 Kommentar

 Se også Analyseoversikten

 Analysested

 Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

 Laboratoriebygget, varemottak

 Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen

 

 Dersom prøven er fra barn, kan også prøven sendes til

 Oslo Universitetssykehu HF

 Spesialsykehuset for epilepsi

 G.F.Henriksens vei 40

 1337 Sandvika

 Rekvisisjon

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier