pH i pleuravæske (129) v. 1.3

Prøvemateriale

Pleuravæske

Nuncglass m/skrukork

Analysevolum

4,5 ml

Prøvetaking

Glassene må fylles helt til korken.
Ønskelig med rask levering ned til medisinsk biokjemi.

Prøvebehandling

OBS: Korken må ikke fjernes før analysering. Åpnet glass medfører pH-endring og galt svar.

Holdbarhet

Holdbarhet 8 timer, helst i kjøleskap.

Metode

Potensiometrisk metode.

Utføres

Hele døgnet ved behov, men ønskes primært på dagtid.

Analytisk variasjon (CV)

Ukjent

Svarvurdering

pH 7,40-7,55 tyder på transudat.

pH 7,30-7,45 tyder på eksudat.

pH <7,30 kan være forenlig med empyem.

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Blodgass/seksjon 3