v. 1.5 Buprenorfin (Subutex, Temgesic)

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Må sentrifugere og avpipettere prøven før sending

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Referanseområde

2-10 nmol/L for substitusjonsbehandling

0,8-2,0 nmol/L foreslått for smertebehandling

Kommentar

Aktuell analyse hos misbrukere som behandles med Buprenorfin. Hensikten med analysen er først og fremst å finne fram til en riktig dosering av medikamentet til den enkelte klient, men analysen kan også brukes til å overvåke om klienten tar alle dosene.         

 Utføres 1 gang i uken.

 Se også Farmakologiportalen

 

Analysested

St.Olav hospital

Klinisk farmakologi

Teknostallen

Professor Brochs gate 6

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier eller finn rekvisisjon via linken rekvisisjon