Buprenorfin (Subutex, Temgesic) v. 1.6, 19.04.2021

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Må sentrifugere og avpipettere prøven før sending

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Referanseområde

2-10 nmol/L for substitusjonsbehandling

0,8-2,0 nmol/L foreslått for smertebehandling

Kommentar

Aktuell analyse hos misbrukere som behandles med Buprenorfin. Hensikten med analysen er først og fremst å finne fram til en riktig dosering av medikamentet til den enkelte klient, men analysen kan også brukes til å overvåke om klienten tar alle dosene.         

 Utføres 2 ganger i uken.

 Se også Farmakologiportalen

 

Analysested

St.Olav hospital

Klinisk farmakologi

Teknostallen

Professor Brochs gate 6

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier eller finn rekvisisjon via linken rekvisisjon