Tacro, Tacrolimus (172) v. 2.5

Prøvemateriale

EDTA – fullblodsglass

Analysevolum

3 mL (abs.minimum 500 µL)

Prøvetaking

Før medikamentinntak.

Holdbarhet

Holdbart i 7 døgn.
Oppbevares ved 2 - 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

LC-MS/MS.

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterlevelse, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Utføres

Mandag og torsdag på dagtid. NB! Analyseres ikke på røde dager, analyseres da nærmeste vanlige arbeidsdag.


Prøver må være ankommet laboratoriet innen kl. 09:00 for å bli analysert på analysedagen.

Prøvene besvares neste dag (tirsdag og fredag).

Avtale om analysering andre dager i uken må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

Referanseområde

Nyretransplanterte:
Terapeutisk nivå: (C0 verdi før neste tbl.): 3,0 - 7,0 ug/L de første 0 - 6 måneder etter transplantasjon. Ved mer enn 6 måneder etter nyretransplantasjon: 3,0 - 5,0 ug/L, men individuelle tilpasninger forekommer.

Lungetransplanterte:
Generelt er terapeutisk område for Tacrolimus 12 uker etter LTx 8,0 - 10,0 ug/L. Ved bruk av Everolimus samtidig er ønsket speil 3,0 - 4,0 ug/L.

Analytisk variasjon (CV)

< 5 %

Svarvurdering

Terapeutisk område varierer avhengig av grunnsykdom, type transplantat, annen medikasjon og tid etter transplantasjon.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi: http://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=G8RGtcS7&book_request=biokjemi&highlight=true

https://tidsskriftet.no/2018/11/debatt/akutt-telefonisk-varsling-om-avvikende-farmakologiske-provesvar

Kommentar

Måleområde: 1,0 - 45,0 ug/L
Svar utgis med 1 desimal.
Ringegrenser: Svar ≤ 3,0 ug/L ringes.


NPU kode: 19912
Refusjonskategori: KF6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519509/51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstaus

Akkreditert