Anti-fosfolipase A2 reseptor (Anti-PLA2R) v. 1.0, 26.11.2018

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

> 0.45 ml

Holdbarhet

Inntil 14 dager ved 2-8 gr.C

Indikasjon

Utredning av nyresykdom. Utredning av nefrotisk syndrom. Mistanke om membranøs glomerulonefritt. Skille mellom primær og sekundær membranøs glomerulonefritt. Følge behandlingsforløp hos pasienter med primær membranøs glomerulonefritt.

Kommentar

Se analyseoversikten

Rekvisisjonsskjema

Se rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsimmunologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen