Anti-fosfolipase A2 reseptor (Anti-PLA2R) v. 1.1, 11.10.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

> 0.45 ml

Holdbarhet

Inntil 14 dager ved 2-8 gr.C

Indikasjon

Utredning av nyresykdom. Utredning av nefrotisk syndrom. Mistanke om membranøs glomerulonefritt. Skille mellom primær og sekundær membranøs glomerulonefritt. Følge behandlingsforløp hos pasienter med primær membranøs glomerulonefritt.

Kommentar

Se analyseoversikten

Rekvisisjonsskjema
Se rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier
Avdeling
Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsimmunologi
Laboratoriebygget, varemottak
Jonas Lies vei 91B
5021 Bergen